Gjellesykdom forekommer hos alle livsstadier av laksefisk i oppdrett. I sjøvannsfasen er kronisk gjellebetennelse et stort og vedvarende problem som gir store tap. Anne-Gerd Gjevre, fagansvarlig for fiskehelse, forteller i denne videoen om hvordan Veterinærinstituttets forskning bidrar til å finne ut mer om årsaker og sykdomsutvikling. 02.04.2016 (Veterinærinstituttet)