Gjør en innsats for sandsvala!

Annonser:

Sandsvale er en rødlistet fugleart, med påvist tilbakegang i flere europeiske land, inkludert Norge. Selv om årsakene til denne begredelige situasjonen er flere, der forhold i overvintringsområdene sør for Sahara spiller inn, er beskyttelse av kjente hekkeplasser her hjemme viktig.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar