Gås i fokus for Trondheimsfjorden Våtmarkssenter

Annonser:

Fredag 3. januar kunne Trondheimsfjorden Våtmarkssenter invitere til åpning av «Gåseveggen». Hovedfokuset er på kortnebbgåsa, og utstillingen viser informasjon om trekkveier, bestandsutvikling og utfordringer i forvaltningen av arten. «Gåseveggen» er første byggetrinn i en større utstilling som senteret jobber med.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar