Furukorsnebbens familieliv (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Tradisjonelle observasjonsstudier av foreldreinnsats hos fugler er både er tidkrevende og kan by på praktiske vanskeligheter. Ved hjelp av viltkamera kan man nå samle informasjon som tidligere har vært krevende eller umulig å skaffe. I denne studien undersøkes furukorsnebbens familieliv. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar