Funn av prionsykdommen CWD på villrein i Nature news (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Prionsykdommen Chronic wasting disease (CWD) som nylig ble påvist på en villrein av Veterinærinstituttet har fattet interesse hos Nature news som har gjort et intervju av to av våre forskere. 19.04.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar