Fuglesamfunnet i et skogsområde gjennom 50 år

Annonser:

Undersøkelser fra et skogsområde i Trondheim viser at fuglesamfunnet har endret seg lite fra 1960-årene og fram til i dag. Lange tidsserier med data som dette studiet bygger på er uvanlige i norsk sammenheng.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar