Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) vil endre reglene etter at Dyrevernalliansen tok kontakt på vegne av kalkungården Homlagarden.  (Dyrevernalliansen)