Fredede fugler skytes

Annonser:

Fredede fugler skytes som følge av forveksling med jaktbare arter. Under den sene gåsejakta er innslaget av ikke-jaktbare arter i flokkene større og risikoen for å skyte feil art er stor. Jakttidsforskriften bør utformes slik at sjansen for å begå slike lovbrudd minimaliseres. NOF har levert et tillegg til jakttidshøringa.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar