Fredag 8. juni ble det sett en fugleart i Norge som aldri tidligere har vært registrert hos oss! Det er situasjonen etter at Stephen John Baines traff på en mørkmyrhauk på Røst i Nordland. Vi inviterte Stephen til å skrive om førstefunnet – her er hans historie. (Norsk Ornitologisk Forening)