Frank Robert Lund ny redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet! (Hjorteviltet)

Annonser:

Styret i Stiftelsen Elgen har brukt høsten til å finne ny redaktør for tidsskriftet Hjorteviltet. Da Frank Robert Lund takket ja falt en god og framtidsrettet løsning på plass. (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar