Fra statsstyring til rettighetshavernes bestandsplaner (Hjorteviltet)

Når foregikk forskningsprogrammet  Elg-Skog-Samfunn ? Hvilket år kom begrepet bestandsplaner inn i norsk hjorteviltforvaltning? Hvilket år ble kravet om en vilt-nemnd i alle kommuner fjernet? Hvilke drivkrefter har påvirket norsk hjorteviltforvaltning de siste 20 årene? Uttallige er spørsmålene om hendelser og årstall og betydningen av disse. Et bidrag til å friske opp hukommel … (Hjorteviltet)

Legg igjen en kommentar