Fra statsstyring til rettighetshavernes bestandsplaner (Hjorteviltet)

Annonser:

Når foregikk forskningsprogrammet  Elg-Skog-Samfunn ? Hvilket år kom begrepet bestandsplaner inn i norsk hjorteviltforvaltning? Hvilket år ble kravet om en vilt-nemnd i alle kommuner fjernet? Hvilke drivkrefter har påvirket norsk hjorteviltforvaltning de siste 20 årene? Uttallige er spørsmålene om hendelser og årstall og betydningen av disse. Et bidrag til å friske opp hukommel … (Hjorteviltet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.