Ingen krig siden 1945 har hatt så mange falne som Vietnamkrigen. Tetoffensiven var et vendepunkt. Den tok fra USA troen på å vinne. Resten handlet om å finne veien ut