Fortsatt Norad-støtte til NOFs bistandsarbeid!

NOF har fått Norad-støtte til en ny treårig avtale. Prosjektsamarbeidet i Malawi og Nepal fortsetter til ut 2017. Prosjektene fokuserer på tre utvalgte IBA-områder i hvert land. Hovedmålet er å bevare fugler og deres habitater ved fornuftig bruk av naturressursene og bedring av folks levekår. Prosjektene gjennomføres i tett dialog med lokalbefolkningen.

Legg igjen en kommentar