Alle jegere og andre som tar prøver oppfordres til å sende inn både hjerneprøver og svelglymfeknute… (Veterinærinstituttet)