Forstyrrelser er alvorlig for sjøfuglbestandene. Det viser at turisme i verneområder ikke er uproblematisk, og at negative effekter av forstyrrelser er en høyst aktuell problemstilling også ved etableringer av oppdrettsanlegg o.l. i skjærgården. – Selv om det ikke vises direkte på fuglen så kan den ha økt hjertefrekvens og økt stressnivå. For fugler som har egg eller unger kan kostnaden med å forl … (Norsk Ornitologisk Forening)