Forsøpling med krok, line og garnrester tar ingen ende i Finnmark. Nå MÅ havnemyndigheter og Mattilsynet komme på banen og rydde opp i uvesenet. Det har blitt varslet om dette hver vinter i mange år uten at noe skjer. Det er trist for fuglene og skader ryktet til Norge som en miljønasjon. (Norsk Ornitologisk Forening)