Forsøpling med krok, line og garnrester tar ingen ende i Finnmark. Nå MÅ havnemyndigheter og … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Forsøpling med krok, line og garnrester tar ingen ende i Finnmark. Nå MÅ havnemyndigheter og Mattilsynet komme på banen og rydde opp i uvesenet. Det har blitt varslet om dette hver vinter i mange år uten at noe skjer. Det er trist for fuglene og skader ryktet til Norge som en miljønasjon. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar




Nettressurser

Lille Johan spør sin far:
– Kan griser få små barn?
– Ja visst!
– Så rart, jeg trodde de bare fikk små griser, jeg.