Utvalgsleder Lars Peder Brekk presenterte evalueringen av primærnæringsinstituttene i Forskningsråd… (Veterinærinstituttet)