Steinskvettens fantastiske trekk fortsetter å fascinere. Hannene ankommer hekkeområdene før hunnene – men hannenes trekk-strategi for å få til dette er forskjellig mellom to underarter. Lista fuglestasjon har vært en bidragsyter i en ny studie som ser på de steinskvettene som trekker gjennom Europa.