Norsk Ornitologisk Forening har som mål å være slagkraftig i naturvernarbeidet. Vi har tusenvis av medlemmer som er ute i verdifull natur hver dag, som følger med og har stor kunnskap om lokale forhold. For mange av våre fuglearter og naturområder går utviklingen i feil vei. Sammen skal vi stoppe dette!