Foreløpige resultater for smittesporing av ILA-virus fra Ørnøya på Frøya (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er utført sekvensanalyser av deler (segment 5 og segment 6) av ILA-viruset fra lokaliteten Ørnøya på Frøya. Sekvensanalysene viser at viruset  er av deletert, virulent variant og nært beslektet med ILA-virus som tidligere (desember 2014 og april 2015) er påvist på lokaliteter på Nordmøre. 09.05.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar