Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider!

Annonser:

Sommeren er over, og fjellvåken har stedvis hatt god tilgang på smågnagere i hekketida. Du kan nå følge med på trekket til seks fjellvåker som NOF har utstyrt med satellittsendere. Her vil det bli mye spennende informasjon å finne, da kunnskapen om trekkruter og vinterkvartér for norske fjellvåker er mangelfull.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar
Følg fjellvåkenes bevegelser og høsttrekk på NOFs nettsider!

Annonser:

Sommeren er over, og fjellvåken har stedvis hatt god tilgang på smågnagere i hekketida. Du kan nå følge med på trekket til seks fjellvåker som NOF har utstyrt med satellittsendere. Her vil det bli mye spennende informasjon å finne, da kunnskapen om trekkruter og vinterkvartér for norske fjellvåker er mangelfull.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar