Fjellvåken er på plass!

Annonser:

Årets Fugl – fjellvåken – har ankommet. Og det i gode antall! De første fjellvåkene ble observert allerede i månedsskiftet mars-april, og i løpet av påsken gikk den største delen av trekket. Det ser heldigvis ut til at mange av de fjellvåkene som har blitt observert i Sør-Norge i de siste ukene ikke bare er på trekk forbi, men at også en stor del av dem etablerer seg for hekking.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar