Fiskeoppdrett i Norge (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Over halvparten av all oppdrettslaks i verden produseres i Norge. Men hvordan er dyrevelferden i fiskeoppdrettet? (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar