Fisk føler smerte (Dyrevernalliansen)

Annonser:

Nyere forskning tilsier at fisk føler og oppfatter smerte. Likevel er det fortsatt enkelte som stiller spørsmål ved om fisk opplever lidelse når den skades, er syk eller utsettes for brutal behandling. (Dyrevernalliansen)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar