Firefelts E 16 og Ringeriksbanen via Kroksund er uakseptabelt!

NOF er en av åtte organisasjoner som har svart gjennom en felles uttalelse på høringen av de tre utredningene om Ringeriksbanen og E 16 Skaret-Hønefoss. De internasjonalt viktige våtmarksområdene i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem trues av omfattende samferdselsplaner, og NOF har gjennom flere år jobbet aktivt for å ta vare på naturverdiene i området.

Legg igjen en kommentar