I løpet av de siste 20 årene er fire av fem pelsfarmer blitt avviklet og nedlagt. I 2017 er antallet pelsfarmer nede i 202.  (Dyrevernalliansen)