Firbeinte brannvakter sikrar Statoil-verdiar (Bergens Tidende Kjæledyr)

Forutan å foredla naturgass frå Nordsjøen, held Statoil beite for villsau på Kollsnes. Dyra takkar for maten med å halda brann- og eksplosjonsfaren unna. (Bergens Tidende Kjæledyr)

Legg igjen en kommentar