WWF feirer at Norge nå når 3 prosent skogvern! Det ble klart etter at kongen i statsråd i dag vedtok vern av 33 nye skogområder. – Dette er en milepæl for skogvernarbeidet og en gledens dag for de utrydningstruede artene som bare overlever i gammelskogen, sier skogbiolog og rådgiver i WWF Trude Myhre. WWF har jobbet intenst for å øke skogvernbudsjettet de siste årene, og fått gjennomslag for det. … (WWF-Norge)