– I dag feirer vi et historisk skogvernmål på 10 prosent. Dette er en festdag for alle de utrydningstruede artene som trenger gammelskog for å overleve, sier WWF-Norges generalsekretær Nina Jensen.  Stortinget behandler i dag en innstilling fra Energi- og miljøkomiteen om å gå inn for et historisk mål for skogvernet, en ny handlingsplan for sjøfugl og en rekke andre tiltak for å bedre tilstanden f … (WWF-Norge)