På FNs klimatoppmøtes siste dag kom den beste nyheten: 47 utviklingsland forplikter seg til å bli 100 prosent fornybare. – Dette er klimalederskap. Jeg håper rike land som Norge vil la seg inspirere, sier WWFs generalsekretær Nina Jensen.Årets klimatoppmøte COP22 avsluttes nå i Marrakesh i Marokko, etter nesten to uker med forhandlinger om hvordan de enkelte landene i praksis skal oppfylle forplik … (WWF-Norge)