Får vi endelig en norsk handlingsplan for svarthalespoven? NOF har nå utarbeidet et oppdatert … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Får vi endelig en norsk handlingsplan for svarthalespoven? NOF har nå utarbeidet et oppdatert faggrunnlag for arten, som er tiltenkt å danne grunnlaget for en handlingsplan. Iverksettes de rette tiltakene kan kanskje arten reddes som norsk hekkefugl? Les mer i nyhetssak under, hvor du også finner faggrunnlaget i sin helhet! (Foto: Oddvar Heggøy) http://www.birdlife.no/prosjekter/nyheter/?id=1803 … (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar