Fantastisk gjort av Miljøvernavdelinga – Fylkesmannen i Nordland! Fjerning av sitkagran og tetting av dreneringsgrøfter ser vi gjerne mer av. Grunnfjorden er et av våre viktigste våtmarksområder, en del av Øksnes IBA (Important Bird and Biodiversitet Area) og en av de sikreste plassene å treffe på den nordlige underarten av svarthalespove (sterkt truet) i Norge. (Norsk Ornitologisk Forening)