Fagsamling om dammer og våtmarker

Annonser:

Den 16. juni i år arrangerer Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark og Fylkesmannen i Hedmark seminar om dammer og våtmarker i kulturlandskapet. Her vil det bli fokus på skjøtsel og vedlikehold av dammer og våtmarker, og resultatene av 20 års arbeid på Hedmark vil bli presentert.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar