Undersøkelser i 2016 avdekket en meget begrenset hekkeforekomst av svarthalespove Nord-Norge, med et estimert anslag på kun 4-9 par hekkende par. Det var med spenning feltarbeidet på arten tok til denne sesongen. Ville 2017 bli et år som bekreftet fjorårets estimat, eller ville vi få se og høre den grasiøse fuglen flere steder? (Norsk ornitologisk forening)