Få med deg NOFs generalsekratær Kjetil Aa. Solbakken på NRK TV, der han snakker om oppdrettsnæringen og skytingen av skarv. Man må kunne forvente at næringa selv er i stand til å finne andre løsninger som bidrar til at skarven ikke kommer inn i merdene og får tilgang på fisk, og sammen med Naturvernforbundet har vi gitt flere selskap og kommuner beskjed om det. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyh … (Norsk Ornitologisk Forening)