Få med deg denne herlige sendingen fra Lista Fuglestasjon og Lista Fyr – Besøkssenter våtmark … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Få med deg denne herlige sendingen fra Lista Fuglestasjon og Lista Fyr – Besøkssenter våtmark Lista, der fugletrekket står i fokus! Vår egen Jan Erik Røer forklarer hvorfor overvåkningen av fuglebestandene er så viktig. Dvergflaggermus er bonusart. ? https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/ENRK10092018/20-09-2018 (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar