Få funn av ulovlig genmodifisert materiale i Norge i 2017 (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Foto: Colourbox. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifi… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar