Foto: Colourbox. Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifi… (Veterinærinstituttet)