Første runde av Fotonøtta i 2011

Annonser:

Første runde i Fotonøtta 2011 har svarfrist 1. mai. Alle stiller med blanke ark i konkurransen, og førsterunden skal være relativt overkommelig. Send inn ditt svar på e-post til vf@birdlife.no, og bli med i kampen om kikkerten! I år er det en Swarovski SLC 8 x 30 som er hovedpremien.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar