Steppevipa har gått så kraftig tilbake i antall at den betraktes som globalt truet. Man vet lite om hvorfor det har blitt så få igjen av dem. Ni steppeviper er nå utstyrt med sattellittsendere – og du kan følge fuglene på trekket mot overvintringsområdene på en egen nettside.