I morgentimene i dag ble det som omtales som Norges viktigste klimaverktøy frem mot 2030 besluttet. Formen på kvotesystemet får de europeiske landenes oppfølging av Paris-avtalen til å se helt meningsløs ut, mener WWF. EUs kvotesystem er viktig også for norsk klimapolitikk. Halvparten av de norske utslippene er inne i systemet, som fungerer slik at bedriftene får tildelt kvoter for en viss mengde … (WWF-Norge)