EU vil redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene

BirdLife har etter mange års innsats lykkes i å overbevise EU om behovet for å redusere bifangsten av sjøfugler i fiskeriene. En handlingsplan for å bøte på problemene ble i dag lansert av unionen. I Norge er teist og havhest blant artene det fanges mest av som bifangst.

Legg igjen en kommentar