Ettersøkshunder følger sjelden sporet etter dyret de er satt til å følge etter, men velger heller å slå over på et ferskere spor etter et annet dyr. Et forsøk med godkjente ettersøkshunder viste at bare ett av 38 ettersøk ga … (Dognews.no)