Når det er rekordlite is i Arktis, og rekordvarmt på n’te året, er det avgjørende at alle forstår at det har noe med oss å gjøre. Arktis og nordområdepolitikken er tåkelagt med ord et fåtall knytter nærhet til. Rett før jul blåste Barack Obama bort den tåka. Flere må gjøre som ham, skriver WWFs generalsekretær Nina Jensen.Denne kronikken ble først publisert i Fiskeribladet Fiskaren 6. januar i år. … (WWF-Norge)