Et viktig, norsk skritt for livet i havet (WWF-Norge)

Annonser:

Solberg-regjeringen vil styrke arbeidet mot marin forsøpling og øke norsk fiskeribistand. – Dette er viktige tiltak, men Norge kan fortsatt ta større ansvar for å bevare verdenshavene, sier Nina Jensen i WWF Verdens naturfond.  Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen presenterte i dag regjeringens stortingsmelding om hav i utenriks- og ut … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar