Et skikkelig trøkk på arbeidet med å sikre viktige naturområder gjennom vern, mye mer restaurering av ødelagt natur og mer penger til de mest truede fugleartene. Dette er blant de tingene vi skulle ønsket Ola Elvestuen og resten av Klima- og miljødepartementet (Norge) hadde presentert i dag. Dessverre får ikke naturomsorgen noe løft i forslaget til statsbudsjett. Mens planene for naturinngrep og n … (Norsk Ornitologisk Forening)