Kravet om et eget dyrepoliti luftes hyppig. Som oftest i sosiale medier, men også fra Stortingets talestol. Det finnes forbedringsmuligheter i Mattilsynets håndtering, men spørsmålet er om en ny etat ville endre så mye. Så over til hva man ønsker seg her til lands:Først en oppklaring: Flere etterlyser et dyrepoliti etter mønster fra Sverige. Denne … (Dognews.no)