Enkeltbekkasin til lunsj! Full oppstandelse blant vaderne når storspoven tar tak i en … (Norsk Ornitologisk Forening)

Annonser:

Enkeltbekkasin til lunsj! Full oppstandelse blant vaderne når storspoven tar tak i en enkeltbekkasin-unge. På videoen sees storspover, enkeltbekkasin, rødstilker og brushaner. Filmet i Vesterålen, Nordland i dag. (Norsk Ornitologisk Forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar