Enkeltbekkasin til lunsj! Full oppstandelse blant vaderne når storspoven tar tak i en enkeltbekkasin-unge. På videoen sees storspover, enkeltbekkasin, rødstilker og brushaner. Filmet i Vesterålen, Nordland i dag. (Norsk Ornitologisk Forening)