Endelig slutt på Løvenskiolds andejakt? (NOAH – for dyrs rettigheter)

Annonser:

NOAH har flere ganger påklaget praksisen hvor ender importeres og settes ut for å jaktes på – og nå ser det endelig ut til å gi resultater. (NOAH – for dyrs rettigheter)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar