– En sivilisert nasjon ødelegger ikke sine viktigste natur- og kulturverdier

Annonser:

Slik avsluttet NOFs representant sitt innlegg under et møte om planleggingen av E16 Skaret–Hønefoss og Ringeriksbanen på Hole herredshus i Buskerud den 28. januar 2014. Disse to gigantiske samferdselsprosjektene truer nå Tyrifjorden våtmarkssystem og det kjente klassiske kulturlandskapet på Ringerike.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar