En ny vår for naturverdier på Jæren?

Annonser:

Instans for klagesaker i forhold til oppdyrking ble overført til fylkesmennene fra fylkeslandbruksstyrene i januar 2010. Dette mener vi har bedret muligheten for å sikre naturen og det biologiske mangfoldet. Nå begynner også NOF Rogalands arbeid å gi resultater!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar